Фирмен профил

ПроМакс е водеща компания в модернизацията на радиолокационна техника и изграждането на системи за опознаване Свой-Чужд (IFF). Проектирала, разработила и внедрила система за бойно управление, обхващаща цялата Българска Армия. ПроМакс е компания, високо специализирана в проектирането, разработката и производството на хардуер и софтуер за специфични потребителски нужди и интеграция на автоматизирани системи за наблюдение и контрол на процеси в реално време.

 

Компанията предлага окомплектоване на системите и изделията с конструктивна и експлоатационна документация и сервизна поддръжка.

 

ПроМакс е водеща компания в сферата на системите за въздушната отбрана, радарните системи, както и в разработването на нови технологии и продукти. Това е постигнато в резултат на дългогодишната работа на екипа на ПроМакс, който със своя опит и талант, създава и разработва иновационни продукти и авангардни технологии. Компанията е създадена през 1999г. с основен предмет на дейност разработка и иновации на системи и продукти с военно предназначение. В хода на своето развитие, компанията е утвърдила позициите си на лидер в своята област. За последните 15 години ПроМакс успешно изпълнява 15 мащабни договора за Министерството на отбраната на Република България.

Корпоративна култура
Лоялност
Лоялност в рамките на етичните принципи.
Конфиденциалност
Стриктно спазване на конфиденциалност относно клиентска информация
Спазване на закона
Законосъобразност на всички действия.
Лидерство
Бъди пример за чест, достойнсво, етичност, инициативност и мотивация.
Отговорност
Бъди отговорен за действията си.
Преглед на дейността
Научна дейност
Модернизация
Гаранционна поддръжка
Проектиране
Разработване
Научно-изследователски и опитно-конструкторски дейности, разработване на приложен софтуер и дейности по системно интегриране.