Метерологични станции
Радарна система за следене на наземни цели
IFF системи
Модернизация на радарни системи
Радар за откриване и наблюдение на дронове
Модулна радарна платформа